images/plaatjes/logo CaFE.png

Wat is CaFE?

Kerk en kroeg vinden elkaar weer!

CaFE staat voor Catholic Faith Exploration / Het katholieke Geloof verkennen

Twee series bijeenkomsten om wat meer thuis te raken in het katholieke geloof.
Deze worden op diverse plaatsen in Nederland gegeven.

images/plaatjes/CaFE foto 9.jpgEen CaFE-avond ziet er zo uit:
- Koffie / thee en ontvangst
- Inleiding (dvd met ondertiteling) van ong. 30 minuten
- De bar gaat open.
- In groepjes verder praten over de inleiding.

CaFE is een goede follow-up voor de Alpha.
Of als er geen Alpha geven wordt een goede warming-up.

Het is in elk geval een heel ontspannen manier om met het RK-geloof bezig te zijn.

Een deelnemer:
"Het gaf me een positieve kijk op het geloof. Van nature ben ik geneigd om alles vanuit een negatieve kant te bekijken."

images/plaatjes/DownloadCaFE1.pngGod beter leren kennen: 7 bijeenkomsten images/plaatjes/CaFE foto 7.jpg
Thema's:
- God beter leren kennen
- Gods liefde
- Gods hoop
- Gods hulp
- Gods Woord
- Gods Geest
- Gods vergeving

images/plaatjes/DownloadCaFE2.pngDe Katholieke Kerk verkennen: 8 bijeenkomsten
Thema's:
- Hebben we de Kerk nodig?
- Het vormsel
- Wat is de Mis?
- Het hart zuiver houden
- De doop
- Persoonlijk gebed
- Hoe kunnen we de Mis meer beleven?
- Maria en de heiligen